“ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้าน สตม.พร้อมด้วย คุณชนาพร ไกรทอง และคณะ เดินทางมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้แก่ประชาชน และร่วมเปิด “ตู้ปันสุข ตม.จว. พระนครศรีอยุธยา ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ”

วันนี้( 18 พ.ค. 2563 )เวลา 13.00 น. คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้าน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วย คุณชนาพร ไกรทอง และคณะ ได้เดินทางมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ไวรัสโควิค-19 และร่วมเปิด “ตู้ปันสุขตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ” ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอีกหลายกลุ่มทั้งชาวไทยและต่างชาติ

โดยมี  พ.ต.อ.ธนกฤต บุญเจริญ ผกก.ตม.จว. พระนครศรีอยุธยา ,พ.ต.ท.พูลศักดิ์ แก้วสีขาว และ พ.ต.ท.ธวัชชัย นรินรัตน์ รอง ผกก.ตม.จว. พระนครศรี อยุธยา และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ!!

#ขอขอบคุณกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ!!

###############################