ตรวจตลาดนัดทุ่งช้าง คัดกรองผู้ที่จะเข้าไปชื้อสินค้า นายอำเภอนำทีมฝ่ายปกครองลงพื้นด้วยตัวเอง
16 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วย นายชนินทร์ พันธุ์เหม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายอนุสรณ์ จีรวุฒิ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร.ท.จักราวุธ ชุ่มมงคล ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง สมาชิก อส.อำเภอทุ่งช้าง อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจตลาดนัดวันเสาร์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด – 19 ) ผลปรากฎว่าผู้ประกอบการตลาดนัดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างดี และปกครองอำเภอทุ่งช้างได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไปมอบต่อให้ราษฎรในแต่ละหมู่บ้านด้วย
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม สมาชิกสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน