จังหวัดนครสวรรค์ มีข่าวดีไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19เป็น 0

0
29

 

จังหวัดนครสวรรค์ มีข่าวดีไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 วันที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563