a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

“ปลัด ศธ.เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019(Covid-19)!!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019(Covid-19) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ที่ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบาย

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

################################