โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 จ.อุตรดิตถ์ เลี้ยงเป็ด-ไก่ และปลูกผัก ฟื้นฟู“แหล่งเรียนรู้ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” สู้วิกฤติการระบาดของโควิด-19
.
(14 พ.ค.63) นายนิรุจน์ นาสม ผอ.โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เปิดเผยว่า จากการระบาดของโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการจึงทีประกาศหยุดหรือปิดภาคเรียน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา คณะครู ในโรงเรียน ใช้วิกฤติการระบาดของโควิด-19 เป็นโอกาสนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงเปิด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา โดยปรับและฟื้นฟู บริเวณพื้นที่ว่างภายในโรงเรียน 3 ไร่ เป็น “แหล่งเรียนรู้ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” เป็นลักษณะทำเกษตรปลอดภัย ระยะเวลา 3 เดือน ผลผลิตทั้งผักสวนครัว เป็ด ไก่ และปลา สามารถเก็บและจับเป็น อาหารปลอดภัยเพราะไม่ใช้สารเคมีใดๆ
.
นายดนัย อู่ทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ รร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 เปิดเผยว่า คุณครู บุคลากร นักการภารโรง ที่เข้าเวรประจำวันจะผลัดกันดูแล บำรุงรักษา และเก็บผลผลิตไปทานในครัวเรือน และแจกจ่ายผู้ปกครอง เป็นการแบ่งปั่นความสุข ลดค่าใช้จ่าย และยังเป็นต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ที่สำคัญเมื่อเปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 700 คนของโรงเรียน จะได้ร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบ สานต่อโครงการดังกล่าวจากคุณครู และมีแหล่งอาหาร วัตถุดิบที่ครบ 5 หมู่ สดใหม่ทุกวัน ในโครงการอาหารกลางวัน และขยายไปยังครอบครัวได้ด้วย
.
โกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน