นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ได้จัดตั้งตู้ปันสุขใว้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

0
107

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ได้จัดตั้งตู้ปันสุขใว้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
วันนี้15พฤษภาคม2563 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ได้จัดตั้งตู้ปันสุข ใว้หน้าโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับพี่นัองคนไทยที่ได้รับผลกระทบต่อไวรัสโควิด-19โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องบริโภคจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์