นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารโรงเรียน ประชุมออนไลน์กับครูเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19

0
96

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารโรงเรียน ประชุมออนไลน์กับครูเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19
วันนี้15พฤษภาคม2563นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มบริหารโรงเรียน ประชุมออนไลน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน โดยสาระสำคัญๆคือแจ้งแนวทางการเรียนการสอน และทดลองการเรียนการสอนในช่วงวันที่18-25พฤษภาคม 2563ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และการสอบคัดเลือกนักเรียนม.1และม.4รอบทั่วไปในวันที่6และ7มิถุนายน2563