วันนี้หนุ่ม-สุทนจะพาไปรู้จักวัดไทรใหญ่ ริมคลองพระพิมล ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

0
119
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สุขสันต์วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563 วันนี้หนุ่ม-สุทนจะพาไปรู้จักวัดไทรใหญ่ ริมคลองพระพิมล ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี วัดไทรใหญ่เป็นสำคัญของชาวพุทธที่เดินทางไปกราบบูชาขอพรองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อทองคำ พระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำผสมโลหะสำริด อัญเชิญมาจากเมืองเหนือเมื่อประมาณ100ปีที่ผ่านมา หลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานในอุโบสถ ชาวอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เขื่อในความศักดิ์สิทธิ์. จึง มากราบบูชาขอพรกันมาก และเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วจะแก้บนด้วยคือ 1.ละครรำ 2.บรรพชาสามเณร และ3.ถวายตุ๊กตาช้าง เพราะว่าวัดไทรใหญ่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับช้าง2เชือก ทางวัดได้ทำรูปปั้นช้างพลายบุญมากับพลายบุญลอยไว้ครับ น่าเที่ยวครับ วัดไทรใหญ่ ขอพรองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อทองคำ