ผอ.สำนัก กองทุนหมู่บ้าน
ตรวจเยี่ยม สมาชิกกองทุนหมู่ เน้นการสร้างความเข้มแข็งชุมชน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ แบบยั่งยืน
เมื่อเร็วๆนี้ นาย รักษ์พงษ์ เช่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
นาย สุรชาติ กันนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมให้กำลังใจ คณะกรรมการการกองทุนหมู่บ้าน คลองพุทรา หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โดยมี นาง รุ่งนภา วีระกุล ประธานกองทุนฯให้การต้อนรับ
โดยนาง รุ่งนภา วีระกุล ได้รายงานผลการดำเนินงา อย่างเช่นที่กองทุนหมู่บ้านแห่งนี้ได้พัฒนา เป็นสถาบันการเงินของชุมชน มีการดูแลระบบ ขยายวงเงินกู้ การรับฝากเงิน ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในวงเงินที่มากขึ้น
ทั้งนี้ยังมีกสรส่งเสริมการลงทุนด้านอาชีพ มีการผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนและสมาชิกในชุมชน ทำให้กองทุนหมู่บ้านแห่งนี้ มีความเข้มแข็งและเติบโตขึ้นสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และยังให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบที่ขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางอำเภอบางใหญ่ เอาไว้ได้เป็นจำนวนมาก
โดยท่านนายอำเภอได้มีการประสานมา ยังสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน
ให้พิจราณา ช่วยเหลือการให้สินเชื่อ เงินกู้ กับผู้ที่เดือดร้อนจากการเป็นหนี้นอกระบบ
ซึ่งที่ผ่านมา กองทุนคลองพุทธา ได้มีการให้สินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่สมาชิก โเยมีเงินหมุนเวียนดีว่า 5 ล้านบาท
ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องแก้ไขปัญหากนี้นอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ผ่านมาได้มีการให้สินเชื่อในการลงทุน ในการค้าขายให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และมีคณะกรรมการติดตาม เก็บการผ่อนชำระ ้พื่อสร้างวินัยทางการเงิน จึงทำให้ปลอดหนี้เสีย ในกองทุนแห่งนี้
จึงถือว่ากองทุนหมู่บ้านมีส่วนเข้าไปช่วย ในแก้ไขปัญหาเงินหมุนเวียนในระบบ และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ของคนในชุมชน ได้อย่างถูกจุด

Cr.ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์ รายงาน