สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ร่วมกับโรงเรียนนครสวรรค์ ขอเชิญ สร้างสังคมเอื้อเฟื้อด้วยเมตตาธรรม จัดสร้างตู้ปันสุข “ยามมีเอามาใส่ ยามมีภัยรับไปได้เลย”ให้ครบทั้ง 15 อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ รวม 17 จุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายอำเภอ คาดว่าจะครบถ้วน 17 จุดในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ และขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมสมทบทุนร่วมแบ่งปันได้ตลอดเวลา หากมีเพื่อนบ้านหรือผู้ยากไร้ได้รับผลกระทบจากภาวะปัจจุบันก็ช่วยแนะนำให้มารับการแบ่งปันจาก ” ตู้ปันสุข”จากพี่น้องลูกม่วงขาวได้