a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายก อบต.ดอนคา ท่าตะโก.นครสวรรค์ ชวนทำดีจัดทำตู้ปันสุขเพื่อมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ ประภาชัยมงคล นายก.อบต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ พร้อมสมาชิก อบต.ดอนคา จัดทำตู้ ปันสุข มีของกินหลากหลายอย่างให้ประชาชนตำบลดอนคา ที่ขาดแตลนช่วงแองกันโรค โคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ได้บริโภค โดยแต่ละคนหยิบได้ 3 ชิ้น ซึ่งโครงการแบบนี้ ประชาชนผู้ ผู้มีฐานะ เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนผู้ที่ยังขาดแคลนเรื่องอาหารเรื่องของใช้ ท่านสามารถทำตู้ปันสุขไว้ที่หน้าบ้านของตนเองจะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง ภาพ/ข่าว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์