ยิ่งให้ยิ่งได้ ขอเป็นผู้ให้ตลอดตลอดไป พระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค

0
49

ยิ่งให้ยิ่งได้ ขอเป็นผู้ให้ตลอดตลอดไป พระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค มอบของใช้สอย ถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ และจัดชั้นปันสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19
13 พฤษภาคม 2563 : 07.30 น.
พระมหารุ่ง ปิยวาจโก เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าอาวาสวัดไชยคำ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้มอบสิ่งของ ถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ มอบของใช้สอยแก่พี่น้องศรัทธาวัดไชยคำ ทั้งสองหมู่บ้าน ดังนี้
แม่มอย บ้านศาลา,
พ่อยัง บ้านทุ่งอ้าว,
แม่อิ่น บ้านทุ่งอ้าว,
นายจันทร์ บ้านทุ่งอ้าว,
ลุงจันทร์หมี บ้านศาลา ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ,และท่านพระอาจารย์มหารุ่ง ปิยวาจโก ยังมีเมตตาจัดทำชั้นปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก มาตราการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
ในห้วงเวลานี้พี่น้องต่างประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 วัดไชยคำได้จัดทำชั้นปันสุข(ฉันท์ปันใจ)ไปติดตั้งไว้ เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับญาติโยมที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได้ตามความเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ จึงขอแจ้งให้ญาติโยมที่เดือดร้อนได้มาหยิบไปใช้สอยตามความเหมาะสมแก่อัตภาพ

ส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางไว้ที่ชั้นร่วมกับวัดไชยคำ เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
และขอเมตตาผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่ใจดีจิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปด้วย

ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม สมาชิกสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน