ทดลองการเรียนการสอนออนไลน์ม.ปลาย

0
90
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ทดลองการเรียนการสอนออนไลน์ม.ปลาย
วันนี้12พฤษภาคม2563โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ทดลองการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งวันนี้เป็นการทดลองกับห้องม.5/8ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สอนโดนครูธรธร เพ็งผจญ และรายวิชาชีววิทยา เรื่องพืช สอนโดยครูนิสิตชำนาญเพชร วิชาละ1คาบ55นาที ได้ผลดีมากนักเรียนให้ความสนใจดี และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียน