รองผู้ว่าราชการนครสวรรค์ติดตาม ประเมินผลร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

0
49

รองผู้ว่าราชการนครสวรรค์ติดตาม ประเมินผลร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบหมายให้ นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้การต้อนรับนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายแพทย์อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์, ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจสถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงพยาบาลฯ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีฉากกั้นโต๊ะอาหาร พร้อมทั้งกำหนดจุดการต่อคิวซื้ออาหาร เพื่อรักษาระยะห่างของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์