นครพนม มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องเขย่าโลหิตแก้ปัญหาคลังเลือดไม่เพียงพอ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการจัดซื้อเครื่องเขย่าโลหิต จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้ได้โลหิตที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แก้ปัญหาคลังโลหิตของโรงพยาบาลไม่เพียงพอในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ประชาชนออกมาบริจาคน้อยกว่าปกติ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมรับมอบและแสดงความขอบคุณ
สำหรับเครื่องเขย่าโลหิต เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับหน่วยรับบริจาคโลหิต เพราะโลหิตที่ไหลออกจากร่างกายเมื่อเข้าสู่ถุงกักเก็บโลหิตแล้วจะเกิดการแข็งตัว ทำให้เวลาบริจาคโลหิตทุกครั้งต้องมีการเขย่าถุงโลหิตอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องเขย่าโลหิตจะทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องชั่งน้ำหนัก ใช้เป็นตัวประมวลผลและสั่งการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ถุงโลหิตเขย่าไปมาด้วยความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้ตัวยาที่อยู่ในถุงจะผสมกับโลหิตที่ได้รับบริจาคได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีเสียงเตือนเมื่อเลือดไหลช้ากว่าปกติ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อบุคลากรที่รับบริจาคโลหิต และที่สำคัญคือเมื่อผู้บริจาคโลหิตมีความรู้สึกผิดปกติจะสามารถกดปุ่มเรียกฉุกเฉินได้จากตัวเครื่อง เป็นการสร้างความมั่นใจอีกระดับให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตว่ามีความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการซื้อเครื่องเขย่าโลหิตสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โทร 042 511 580

ภาพ/ข่าว ปชส. เทพพนม รายงาน