ป.21 พัน.30 ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” โดยจัดวางอาหาร ไว้ในตู้กับข้าว เพื่อให้ผู้ยากไร้และขาดแคลนอาหารในช่วงโรคโควิด-19 ได้นำไปรับประทาน ส่วนผู้ที่พอมีกำลัง อยากช่วยเหลือก็นำมาเติมได้ตามอัธยาศัย ในพื้นที่ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ จำนวน 2 จุด ได้แก่

0
96

“ตู้ปันสุข”

เมื่อ 10 พ.ค.63 ป.21 พัน.30 ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” โดยจัดวางอาหาร ไว้ในตู้กับข้าว เพื่อให้ผู้ยากไร้และขาดแคลนอาหารในช่วงโรคโควิด-19 ได้นำไปรับประทาน ส่วนผู้ที่พอมีกำลัง อยากช่วยเหลือก็นำมาเติมได้ตามอัธยาศัย ในพื้นที่ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ จำนวน 2 จุด ได้แก่

จุดที่1 บริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาท่ารถเพชรประเสริฐ

จุดที่2 บริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาชุมชนคลองศาลา