ทหารอิ่มท้องพี่น้องมีรายได้ #ทหารช่วยซื้อ #น้องทหารอิ่มท้องเกษตรกรอิ่มใจ

0
57

#ทหารอิ่มท้องพี่น้องมีรายได้
#ทหารช่วยซื้อ
#น้องทหารอิ่มท้องเกษตรกรอิ่มใจ

เมื่อ 10 พ.ค. 63 หน่วยทหารในพื้นที่สังกัด ม.3,
ม.3 พัน.13, ม.3 พัน.18 และ ม.3 พัน 26 จัดกำลังพลเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่แปลงปลูกผักของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นการลดภาระในการขนย้าย, ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ในการนี้ หน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวมาเป็นวัตถุดิบให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย สำหรับประกอบอาหารให้กับกำลังพล ณ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์