a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 เวลา 0900 พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 ให้การต้อนรับ นายปรีชา เดชพันธ์ รอง ผวจ.น.ว. พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ และ จนท.สาธารณสุขจังหวัด ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อของ จนท . ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนผู้บริโภค บริเวณตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จว.น.ว. ทั้งนี้ตลาดดังกล่าวได้บริการจำหน่ายเฉพาะสินค้าอาหารสดสำหรับเพื่อการนำกลับไปเพื่อการบริโภคเท่านั้นซึ่งได้เปิดให้ใช้บริการตามคำสั่ง จว.น.ว. ในมาตรการผ่อนคลาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ของ ศบค. โดยตลาดกำหนดพื้นที่ให้มีระยะห่างระหว่างร้านค้า ทางเดิน เพื่อลดความแออัด กำหนดช่องทางเข้าออกเพื่อผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ให้มีเจลล้างมือทุกร้านและสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดจนมาตรการอื่นๆที่กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และรู้สึกดีใจ เนื่องจากตลาดนัดหน้าค่ายช่วยสร้างรายได้กับพ่อค้าแม่ค้า และพี่น้องประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางเพื่อเลือกซื้ออาหารสดนำกลับไปรับประทานที่บ้านในห้วงสถานการณ์โควิด19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย