a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“บวร “บ้าน วัด โรงเรียน

หลวงพ่อผนึกกำลังจับมือ สส.และผู้นำท้องถิ่น เดินสายดูแลเด็กยากไร้ ในวิกฤติโควิด19
8 พ.ค 63 พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) น.ส.กุลวดี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลหลักเมือง นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายบิสคลับราชบุรี นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลหลักเมือง นำถุงยังชีพอาหารนมกล่องผ้าห่มและอุปกรณ์จำเป็นของใช้ในครัวเรือนมอบให้ เด็กยากไร้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยนำสิ่งของทั้งหมดและทุกคนร่วมคณะขึ้นรถสามล้อเครื่อง เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กผู้ยากไร้ถึงบ้าน
จากการที่ พระครูสิริวัฒนาภรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัสโควิด-19 ตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้วยการทำข้าวกล่อง แจกให้กับประชาชน รวมทั้งการจัดถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ในวันนี้จึงได้จัดทีมเพื่อให้ดูแลเยาวชนที่ยากไร้ เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่องและครบวงจร เพื่อหวังให้เกิดความช่วยเหลือกับผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง