ทหาร.มทบ.31ห่วงใยประชาชน พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ทีมแพทย์พยาบาลจาก รพ.ค่ายจิรประวัติ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร , อาหารแห้ง, ไข่ไก่ น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย โดยเดินทางไปตามแม่น้ำยม ชุมชนเรือนแพริมแม่น้ำ รวมถึงประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา

0
63

ทหาร.มทบ.31ห่วงใยประชาชน พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ทีมแพทย์พยาบาลจาก รพ.ค่ายจิรประวัติ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร , อาหารแห้ง, ไข่ไก่ น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย โดยเดินทางไปตามแม่น้ำยม ชุมชนเรือนแพริมแม่น้ำ รวมถึงประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 เวลา 0830 พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ทีมแพทย์พยาบาลจาก รพ.ค่ายจิรประวัติ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร , อาหารแห้ง, ไข่ไก่ น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย โดยเดินทางไปตามแม่น้ำยม ชุมชนเรือนแพริมแม่น้ำ รวมถึงประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา และดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 จำนวน 3 ชุมชน ในพื้นที่ อ.เมือง จว.น.ว. รวมทั้งสิ้น 25 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ในการนี้ได้รณรงค์ สร้างความร่วมือในมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 รวมถึงประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก สร้างความประทับใจ และขอบคุณกองทัพบกที่ได้ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี