นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา  เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  นางนภาภรณ์  โลหะเวช เลขาฯชมรมเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

0
103

วันที 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบางม่วง  หมู่ที่ 2 ตำบลวัดไทรย์
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา  เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  นางนภาภรณ์  โลหะเวช เลขาฯชมรมเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและลงพื้นที่เยี่ยม บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ในพื้นที่ หมู่ 1   จำนวน 7 ราย 
หมู่ที่ 2 จำนวน 5 ราย  หมู่ที่ 3 จำนวน 6 ราย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ราย และหมู่ที่ 11 จำนวน 7 ราย
ตำบลวัดไทรย์  อ.เมืองเมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ จำนวน 26 ราย
โดยมี ว่าที่ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองฯ และนางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย
ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการเกิดวาตภัย และความเสียหายที่เกิดขึ้น