“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจ มัคคุเทศก์สาวสู้ชีวิต ผันตนเองมาทำเกษตรอินทรีย์เลี้ยงชีพ ไม่ท้อถอย หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 !!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 13.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข. ลงพื้นที่พบปะให้กำลังนางสาวเนตรทราย ลิบลับ อยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เดิมประกอบอาชีพมัคคุเทศก์(ไกด์นำเที่ยว) ชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ทำให้ตกงานขาดรายได้แต่ไม่ท้อถอย ได้ทำการเกษตรปลูกพืชผักหลายชนิดเป็นแปลงเกษตรแบบอินทรีย์ขายสร้างรายได้พร้อมกับขายขนมของทอดเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายประจำวัน ได้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทไปแล้วยังไม่ได้รับอยู่ระหว่างรอผล

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.มองเห็นแล้วว่าเป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิต จบปริญญาตรี มองโลกแง่บวก ต่อสู้ชีวิต จึงมอบสิ่งของเป็นกำลังใจ และจะประสานการช่วยเหลือให้ต่อไปผู้สนใจจะซื้อพืชผักหรือเยี่ยมชมแปลงผักติดต่อได้ที่โทร 0927477594

#ประชาสัมพันธ์กอ.กมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#อย่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

################################