กฟผ.มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร เป็นผู้แทน กฟผ. มอบอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย
๑. ตู้ตรวจคัดกรองสารคัดหลั่งแรงดันลบ จำนวน ๑ ตู้
๒. ชุด PPE จำนวน ๓๐ ชุด
๓. ที่กดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๕ ชุด
๔. เจลแอลกอฮอล์ ขนาด ๔๕๐ มล. จำนวน ๔ ขวด
๕. เจลแอลกอฮอล์ ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน
๖. Face shield จำนวน ๑๐๐ ชิ้น
๗. หมวกคลุมผม จำนวน ๕๐๐ ชิ้น
ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมี นพ.เจนวิทย์ เวชกามา นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาพร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา และ กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ร่วมรับมอบในครั้งนี้