#กองทัพภาค 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนใน”โครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19

0
70

#กองทัพภาค 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนใน”โครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19

#พลโท ฉลองชัยชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19 ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบของในรูปแบบโครงการ “39 Mobile Dalivery ” การจัดรถจักรยานยนต์ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ ให้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดีและการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนโดยใช้รถครัวสนาม ปัจจุบันทำการแจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 68,444 กล่อง ซึ่งโครงการต่างๆ ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เป็นอย่างดียิ่งรวมทั้งสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ อาทิเช่น ททบ. NBT (ช่อง 11) ช่อง 8 รายการแฉช่อง GMM25 ฯลฯ ให้ความสนใจและร่วมนำเสนอข่าว รายการโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก เป็นอย่างมาก แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เล็งเห็นถึง ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จากสถานการณ์ดังกล่าวต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค จึงจัดกิจกรรม โดยใช้ชื่อ”โครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19″ ขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการ การปฏิบัติของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

ในส่วนพื้นที่จัง
หวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และมณฑลทหารบกที่ 39 รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชนอาทิเช่น บริษัท มาดามฟิน จำกัดบริษัท บายอิชชู่จำกัด รายการโทรทัศน์”แฉ” ช่อง GMM 25 และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธิวงศสมุนี เจ้าอาวาส) ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารแห้ง ของใช้จำเป็นและยารักษาโรคเพื่อมอบให้ทหารดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมุ่งเน้นการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมาก (โดยได้ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) อยู่ห่างไกลพื้นที่เมืองและไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือได้ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมอบให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ…#ทีมข่าว เสียงมหาชนออนไลน์ รายงาน