a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบอุปกรณ์ทางแพทย์ เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์แบบมือถือ ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ”
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายพีรพล นนทแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม, นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เป็นตัวแทนบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์แบบมือถือ (Video Laryngoscope) รุ่น VL3R มูลค่า 98,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะวิกฤติให้เป็นไปด้วยความทันเวลา ปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วย ป้องกันการติดเชื้อทีมรักษาพยาบาลและลดความสูญเสียทรัพยากรบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้