วัดพรหมมหาจุฬามณี เปิดโรงทานสัญจร(โรงทานเคลื่อนที่)มอบถุงยังชีพ 300 ชุด ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด19 

0
101

วัดพรหมมหาจุฬามณี เปิดโรงทานสัญจร(โรงทานเคลื่อนที่)มอบถุงยังชีพ 300 ชุด ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด19 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน เวลา 14:00 น.ที่โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) หมู่ที่ 3 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(เจ้าคุณธงชัย)กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด  ในโครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19)ขณะนี้

โดยมีพระครูโสภณพรหมรังษี
เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณี ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน และภาคประชาสังคมให้การต้อนรับ

สมเด็จมหารัชมงคลมุนี(เจ้าประคุณธงชัย)ได้เทศนาธรรมเรื่องโพชฌงค์7 คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ประกอบด้วย1.สติความระลึกได้ สำนึกพร้อมอยู่ใจอยู่กะจิตกับ จิตอยู่กับเรื่อง 2.ธัมมวิจยะ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรม 3.วิริยะความเพียร 4.ปิติความอิ่มใจ 5.ปัสสัทธิความสงบกายใจ 6.สมาธิความมีใจตั้ง จิตแน่วแน่ในอารมณ์ 7. อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง เห็นความเป็นจริง

บรรยากาศการมอบถุงยังชีพโรงทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีประชาชนชาวชุมชน บ้านละคร และใกล้เคียงในตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มารอรับอาหารจะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 โดยจะต้องเข้าหน่วยคัดกรอง วัดอุณภูมิไข้จะต้องไม่เกิน 38.5 องศาและเดินทางอุโมงค์ปล้นน้ำยาฆ่าเชื้อทางโรงเรียนได้จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างกัน 2 เม็ดพร้อมกับเดินห่างกันไม่ต่ำกว่า 2 เมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19) ถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร 5 กิโลน้ำมันพืช 1 ขวดน้ำปลา 1 ขวดปลากระป๋อง 2 กระป๋องและไข่ 20 ฟองและมีข้าวกล่องกับบ้านคนละ 3 กล่องด้วย

พระครูโสภณพรหมรังษีกล่าวว่า…เป็นโครงการพระราชดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นโรงทานเคลื่อนที่ ที่เรียกว่าโรงทานสัญจรมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิธ19) ที่ บ้านดงละคร บริเวณคลอง 7และพื้นที่ใกล้เคียง อ. ธัญบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากรองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมทั้งเหล่าจิตอาส

โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือเจ้าประคุณสมเด็จธงชัย และผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางมาร่วมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19)

ซึ่งเป็นพระราชดำริ พระองค์ท่านสมเด็จพระสังฆราช ให้ทำโครงการโรงทานเคลื่อนที่ในวันนี้ทางวัดพรหมมหาจุฬามณ จังหวัดนครนายก ได้เดินทางมาเปิดโรงทานเคลื่อนที่นี้เพื่อจะได้มาช่วยประชาชนที่ได้รัมีผลกระทบ จากการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า(โควิด19)ในขณะนี้

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่า…โครงการนี้เป็นโรงทางเคลื่อนที่ ในภาวะที่พี่น้องประชาชนไม่สามารถเดินทางออกไปไหนได้วัดก็มาช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน ที่เราเรียกว่า”บวร” คือ วัด บ้าน โรงเรียน นันเองในยามเหตุการณ์ปกติ พระสงฆ์ก็ได้พุทธศาสนิกชนชาวบ้านมาช่วยสร้างสร้างวัด สร้างกุฏิ สร้างห้องน้ำ สร้างโรงทานให้วัด สนับสนุนพระสงฆ์ ในยามเกิดวิกฤตที่พี่น้อง ประชาชนเดือดร้อน ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19) พระสงฆ์ก็มาช่วยชาวบ้าน ก็คือการเกื้อหนุนกันที่เรียกว่า ” บวร ” คือ บ้าน วัด โรงเรียน