ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สั่งคุมเข้มตลาดหนองเบนวันนี้มอบหมายให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตลาดโรงสี

0
103

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สั่งคุมเข้มตลาดหนองเบนวันนี้มอบหมายให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตลาดโรงสี

วันที่ 4 พ.ค.2563 เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และนายกเทศมนตรีตำบลหนองเบน และอาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.) ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในเรื่องการจัดระเบียบตลาด ณ ตลาดโรงสี หนองเบนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์

จากการตรวจสอบสถานที่พบว่าผู้ดำเนินการตลาดนัดได้ทราบข้อกำหนดต่างๆแล้วและพร้อมปฏิบัติตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดอื่นๆ เช่น มีการกำหนดทางเข้าออก มีการวัดอุณหภูมิผู้เข้ามาใช้บริการ การสวมใส่หน้ากาก และอื่นๆ