พบบริษัททำความดีช่วยเหลือสังคม บริษัท ทรายทองนครสวรรค์ จำกัดโดยคุณพิสิฏฐ์ สุพิชญางกูร มอบเงินจำนวน100,000 บาทให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จัดหาเวชภัณฑ์ช่วยเหลือภัยโควิด 19

0
34

พบบริษัททำความดีช่วยเหลือสังคม บริษัท ทรายทองนครสวรรค์ จำกัดโดยคุณพิสิฏฐ์ สุพิชญางกูร มอบเงินจำนวน100,000 บาทให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จัดหาเวชภัณฑ์ช่วยเหลือภัยโควิด 19 .มอบบะหมี่กิ่งสำเร็จรูปร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏฐ์เพื่อช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19..บริษัท ทรายทองนครสวรรค์ จำกัด โดยคุณพิสิฏฐ์ สุพิชญางกูร มอบเงินจำนวน 10,000 บาทให้ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เพื่อสมทบทุนการจัดทำข้าวกล่อง มอบให้แก่ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เมือหลายวันก่อน