a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สุขสันต์วันจันทร์ที่4พฤษภาคม2563 วันนี้หนุ่ม-สุทนจะพาไปรู้จักวัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วัดนี้มีเรื่องเล่าขานสมัยกรุงธนบุรี มีกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มาตั้งพักทัพบริเวณนี้ คือวัดป่าสักหรือวัดสัก แล้วเอาธงประจำทัพปักไว้และเอาก้อนอิฐ ก้อนหินมาล้อมรอบเพื่อไม่ให้เสาธงล้ม จึงเป็นที่มาของคำว่าเสาธงหิน สำหรับองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนบ้านเสาธงหินนั้น มีเรื่องเล่ากันเองมาตั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพ.ศ2310 มีเชื้อพระวงศ์อุปสมบทแล้วธุดงค์ไปถึงวัดป่าเลไลย์ เมืองสุพรรณบุรี ขอตั้งจิตอธิษฐานถ้าออกธุดงค์ไปพบสถานที่เหมาะสมจะสร้างองค์หลวงพ่อโตประดิษฐาน แล้วก็มาเจอป่าสัก ติดกับแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อม จึงได้ร่วมกับชาวบ้าน สร้างองค์หลวงพ่อโตปางป่าเลไลย์และสร้างวัดเรียกชื่อวัดป่าสัก ต่อมาเปลี่ยนชื่อคือวัดเสาธงหินครับ