นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้ตรวจตลาดนัดเพือเป็นการป้องกัน ไวรัสโควิด-19

วันนี้ (3พค.2563) เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ และอาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.) ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในเรื่องการจัดระเบียบตลาดนัด ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ 3 แห่ง คือ
1.ตลาดนัดต้นตาล
2.ตลาดนัดโค้งตาเพลง
3.ตลาดนัดสถานีรถไฟนครสวรรค์(เตรียมการเปิด)

จากการตรวจสอบสถานที่พบว่าผู้ดำเนินการตลาดนัดได้ทราบข้อกำหนดต่างๆแล้วและพร้อมปฏิบัติตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด ตลาดที่เปิดแล้วยังมีผู้ขายน้อยเนื่องจากเป็นวันแรก ทั้งนี้ได้มอบหมายให้อำเภอเมืองนครสวรรค์จัดทำทะเบียนตลาดนัดทั้งหมดและแจ้งข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติและรองรับการตรวจในโอกาสต่อไป