ทหารชายแดน เดินเท้าแบกเป้ มอบถุงน้ำใจให้ประชาชนถึงบ้าน

0
48

ทหารชายแดน เดินเท้าแบกเป้ มอบถุงน้ำใจให้ประชาชนถึงบ้าน

………เมื่อห้วงวันที่ 1-3 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา กองกำลังนเรศวร โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ได้จัดกำลังพลชุดทหารเดินเท้า และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับชุดบรรทุกต่าง(ทหารล่อ) เดินเท้า แบกเป้ เพื่อนำสิ่งของสิ่งอุปโภคและบริโภค ลงพื้นที่ ไปมอบให้กับ มารดา ของกำลังพลพลทหาร ซึ่งป่วยมีโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพได้ รวมทั้งมอบถุงยังชีพอาหารแห้ง บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา อาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงและทุรกันดาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่ อ.ปาย, อ.ปางมะผ้า และ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน