ทต.กะลุวอเหนือ ส่งตัวผู้ถูกกักตัว Local Quarantine 13 ราย กลับบ้าน หลังกักตัว 14 วัน ไม่พบเชื้อ COVID-19

วันนี้ 3 พ.ค.63 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นอ.เมือง นธ. เป็นประธานส่งตัวผู้ถูกกักตัว Local Quarantine 13 ราย กลับบ้าน หลังกักตัว 14 วัน พร้อมด้วยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ รพ.สต.กะลุวอเหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และยากผู้ถูกกักตัว ร่วมส่งตัวผู้ถูกกักตัว Local Quarantine จำนวน 13 ราย ในวันที่ 19 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้รับผู้กักตัว ณ ศูนย์สถานที่กักกัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย เพชาย มีภูมิลำเนาตำบลกะลุวอเหนือ 8 ราย/ตำบลกะลุวอ 2 ราย/ตำบลโคกเคียน 1 ราย/ตำบลยิ่งอ 1 ราย/ตำบลรือเสาะ 1 ราย การคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทศบาลตำบลกะลุวอเหนื่อ จึงได้กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจส่งตัวผู้ถูกกักกันกลุ่มเสี่ยงขึ้น
การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หน่วยงานต่างๆ

โดยทั้งหมดซึ่งกลับจาก ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หลังกักตัวครบ 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อCOVID-19 พร้อมทั้งมอบหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน หน้ากากอนามัย ถุงยังชีพ และคู่มือการปฏิบัติตัวภายหลังกลับไปอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้กักตัวทุกคน

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ศูนย์กักกันแห่งนี้ได้รับกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 13 ราย ในวันที่ 19 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้รับผู้กักตัว ณ ศูนย์สถานที่กักกัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย เพชาย มีภูมิลำเนาตำบลกะลุวอเหนือ 8 ราย/ตำบลกะลุวอ 2 ราย/ตำบลโคกเคียน 1 ราย/ตำบลยิ่งอ 1 ราย/ตำบลรือเสาะ 1 ราย ให้กำลังใจและขอบคุณผู้กักกันตัว ทั้ง 13 ราย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและผ่านไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าการป้องกันตัวเองและครอบครัวจากการเป็นโรค COVID-19 มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งโรคนี้ไม่ได้หายไปไหนทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคได้ ดังนั้นควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่บ่อยๆ หลังไปจับต้องพื้นที่ที่มีคนสัมผัสมากกว่า 1 คน และเมื่อกลับเข้าบ้านให้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัดหรือพื้นที่เสี่ยงเพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อเป็นโรคได้

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส