ร.29 พัน 1 พล ร 9. ร่วมเหล่ากาชาด เร่งช่วยเหลือ 2 ตายายผู้ยากไร้ บ้านผุพัง ไร้เงินซ่อมแซม
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 / ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ได้รับการร้องขอจาก นางเกสร เสมจันทร์ ชาวบ้านตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ว่าได้มีสองตายาย ราษฏร หมู่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้ทหารเข้าช่วยเหลือนายราย คำทน อายุ 76 ปี และนางจำเนียร คำทน อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค ที่บ้านพักอาศัย ถูกลมพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านพังตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 นายรายได้กล่าวว่า เมื่อลมพายุพัดหลังคากระเบื้องหลุดแตกหักเสียหาย เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบ พร้อมทั้งให้เงินซ่อมแซมบ้านไว้ให้ 2700 บาท โดยให้ตนหาช่างมาซ่อมแซมเอง เมื่อตนหาช่างมาซ่อมแซมเอง แต่เงินไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมเพราะบ้านตนเองเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ตนเอง 2 คนตายายจึงได้พักอาศัยอยู่อย่างนั้นจนมาปี 2563 บ้านได้เกิดการผุพังลงมาจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ เมื่อชาวบ้านทราบจึงได้รวมตัวกันเข้าช่วยเหลือและนำคนที่มีความรู้เรื่องช่างมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้ แต่ก็ยังขาดกระเบื้องมุงหลังคากว่า 80 แผ่นจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ทุกบ้านก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โควิท 19 จึงไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องกระเบื้องมุงหลังคา
พลตรี ฐกัด หลอดศฺริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 จึงได้มอบหมายให้พันเอกวินิจ สว่างเนตร เข้าดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบหมายให้ พันโทนพโรจน์ ชัยอัมราพัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ นำแพทย์ทหารและช่างทหารพร้อมกำลังพลและกระเบื้องที่ใช้ในการมุงหลังคา พร้อมทั้งยังได้นำเครื่องอุปโภค –บริโภคมามอบให้ 2 ตายาย พร้อมทั้งเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้ 2 ตายายด้วยจนสามารถมุงหลังคาให้ตายายเป็นที่เรียบร้อย
ด้านนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยการมอบหมายให้นาง เกสร เสมจันทร์เป็นตัวแทนเหล่ากาชาด นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค –บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ 3000 บาท มอบให้แก่ 2 ตายาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แต่ 2 ตายายยังขาดปูนและทรายในการเทพื้นบ้านที่ลดระดับลงมาเป็นบ้านชั้นเดียว จึงอยากขอความกรุณาจากผู้ที่มีใจบุญใจกุศลเข้าช่วยเหลือด้วยค่ะ
เกสร เสมจันทร์