นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ม. 2 ต.กลางแดด

0
119

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ม. 2 ต.กลางแดด
วันที 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ศาลาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลนครสวรรค์ออก
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ม. 2 ต.กลางแดด จำนวน 1 ราย และ ที่ ม. 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จำนวน 13 ราย ทั้งจำนวน 14 ราย
และลงพื้นที่เยี่ยม บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยมี ว่าที่ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองฯ และนางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการเกิดวาตภัย และความเสียหายที่เกิดขึ้น