a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันนี้ นายศิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายก องค์การ บริหารตำบลท่าทราย ได้นำข้าวกล่อง ขนมหวาน และน้ำดื่ม ไปบริจาค ณสถานที่ วัดคลองครุ ตำบลท่าทราย หมู่ที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร
………………………………………………………………………………..
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.30.น. ชมรมสวดมนต์จิตอาสาท่าทราย นำโดย นายสิริบูรณ์ (ปรีดา) ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ผู้ใหญ่มณฑา ทองบางเกาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทรายและคณะ นำข้าวกล่อง ขนมหวาน และน้ำดื่มมาแจกจำนวน 1000 ชุด โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายได้จัดให้เจ้าหน้าที่มาทำการแจกบัตรคิว ตรวจวัดไข้กรอง เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการติดโรคโควิด-19 เพจกลุ่มพลังใหม่ใจเกินร้อยจิตอาสาทำเพื่อสังคมรายงาน