“กรมราชทัณฑ์ จับมือกับโรงพยาบาลตำรวจ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล!!

0
57

“กรมราชทัณฑ์ จับมือกับโรงพยาบาลตำรวจ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล!!

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลตำรวจ แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล โดยมีพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชา การตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนาม โดยบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา การดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะในโรคเฉพาะทางที่เกินขีดสมรรถนะของ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการให้บริการและการรักษาพยาบาลให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลร่วมกัน  รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการและการวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์ นอกจากการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิด ยังมีบทบาทภารกิจในเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง โดยทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของกรมราชทัณฑ์ทำหน้าที่ในการรักษาดูแลผู้ต้องขังป่วย จากเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ จึงทำให้ต้องดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีขีดศักยภาพในการรองรับผู้ต้องขังป่วยไม่เกิน 300 เตียง ทำให้เกิดความแออัดของผู้ต้องขังป่วย การลงนามในครั้งนี้จึงถือเป็นความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น
พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจที่ให้ ความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังป่วยให้มีความเป็นมาตรฐาน สามารถเข้าถึง การรักษาพยาบาลและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป !!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

################################