เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

0
50

เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ มอบเครื่องอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลฯ ทำการลงทะเบียนแจ้งขอรับถุงยังชีพ โดยทางเจ้าหน้าที่ทำการแจกให้ประชาชนแบ่งออกเป็น 4 เขต ในช่วงเช้าของวันนี้ทำการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อยู่ เขต 3 จำนวน 756 ชุด ซึ่งจะทำการแจก 3 วัน โดยรอบแรกเริ่มวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 แจกให้ประชาชนที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 20 เมษายน 2563
ในการนี้นายกเทศมนตรีได้ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวพร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ถึงมาตรการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ