นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง นายอำเภอนักพัฒนา เดินหน้าแนะนำและปลูกเอง เพื่อเป็นเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดให้ความรู้เพือเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านนี้มีรัก…ปลูกผักกินเอง” โดยนำมาปลูกเพิ่มเติมในบริเวณบ้านพักนายอำเภอชุมตาบง ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563