กอ.รมน.ประจวบซื้อแตงโมแจกข้าราชการช่วยเหลือชาวสวนประสบปัญหาราคาถูกจากสาเหตุโรคระบาดโควิด-19

0
24

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4
กอ.รมน.ประจวบซื้อแตงโมแจกข้าราชการช่วยเหลือชาวสวนประสบปัญหาราคาถูกจากสาเหตุโรคระบาดโควิด-19
วันที่ 30 เม.ย.63 พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยร้อยเอกภาคิน นีสันเทียะ หัวหน้า ชรต.111 กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวสวนแตงโมในพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบ เพื่อพูดคุยสอบถามถึงปัญหา และผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ว่าเป็นเช่นไรบ้าง มีปัญหาและความเดือดร้อนในด้านใด
โดยได้พบกับนายไพโรจน์ หล่อทอง เจ้าของสวน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ 6 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบ เปิดเผยว่า ตนเองได้ปลูกแตงโมอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มีเนื้อที่ จำนวน 30 ไร่ ที่ผ่านมาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตมักได้ราคาดี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งลูกค้า และนักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปบริโภคเพื่อดับกระหายคลายร้อน แต่หลังจากเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทำให้ผลผลิตขายได้น้อยและมีราคาถูกมาก เนื่องจากไม่มีคนมารับซื้อ หรือถ้ามารับซื้อก็จะกดราคาที่ต่ำมาก อยู่ที่ราคา 4-5 บาท ทำให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ในปัจจุบันขณะนี้ผลผลิตจากแตงโมยังคงตกค้างอยู่ในสวน 40 ถึง 50 ตัน ขายไม่ได้จึงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลราคาผลผลิตและแหล่งรับซื้อ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนแตงโม
โอกาสนี้ พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมอุดหนุนช่วยเหลือด้วยการรับซื้อแตงโมจากเกษตรกรแล้วนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลในสังกัดและข้าราชการที่บริเวณศาลากลางจังหวัดประจวบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ในช่วงที่โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด สำหรับท่านใด หรือหน่วยงานใด ที่มีความสนใจจะรับซื้อแตงโมในราคาส่งกิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 092-249 2377//////