“คนไทยไม่ทิ้งกัน” เซเว่นฯ เดินหน้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู่ภูมิภาค ให้รพ.บางสะพานน้อย, รพ.ละแม และ รพ.ตะกั่วป่า สู้ภัยโควิด-19

0
36

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” เซเว่นฯ เดินหน้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู่ภูมิภาค
ให้รพ.บางสะพานน้อย, รพ.ละแม และ รพ.ตะกั่วป่า สู้ภัยโควิด-19

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , รพ.ละแม จ.ชุมพร และรพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รพ.ละ 1 ล้านบาท รวม 77 ล้าน 77 รพ. ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ซีพี ออลล์ จึงได้จัดโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการนำเงินจำนวน 77 ล้านบาท จากโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท

ล่าสุด ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุดPPE, หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , โรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร และ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ. พังงา เป็นผู้รับมอบ

สำหรับโรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายแพทย์สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เป็นผู้รับมอบชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด พร้อมเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากซีพี ออลล์ โดยมีนางสาวปทุมรัตน์ ชุมบัวจันทร์ ผู้จัดการฝ่าย

ปฎิบัติการ บมจ. ซีพี ออลล์, นางอดาวัลย์ พูลธรัตน์ ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ และนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ผู้แทนบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

ในส่วนของโรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร มีนายแพทย์ภูมิธพัฒน์ มายุศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร รับมอบชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด พร้อมเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากซีพี ออลล์ โดยมีนายอรุณ ผุสดี รองผู้จัดการทั่วไปมณฑล บมจ. ซีพี ออลล์, นางสาวชมัยภร เอื้ออารี ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่ และ นายวิทูรวิทย์ ปิยะณัตดิ์พูล ผู้แทนจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

และโรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา มีนายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า รับมอบชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาท จากซีพี ออลล์ โดยมีนายต่อพงษ์ พัวบัณฑิตกุล ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์, นายพนม มีแก้ว ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.พังงา และ นางสาวจารุภัทร บุณะกานนท์ ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

ด้านนายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล กล่าวว่า “คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนใน อ.ตะกั่วป่า ต้องขอขอบคุณที่ทางซีพี ออลล์ เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมานั้นถือเป็นประโยชน์เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้เงินที่ได้รับทางรพ.จะนำมาพัฒนาและคอยให้บริหารผู้ป่วยต่อไป”

โดย ซีพี ออลล์ จะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้แก่ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป