วันที่ 29 เมษายน 2563
ชุมชนวัดพรหมฯ มอบอาหาร และผ้าปิดปาก ให้แก่สมาชิกในชุมชน แบบการพึ่งพาตนเอง สมาชิกในชุมชน ที่พอมีแบ่งปัน ถึงมือคนในชุมชน ทันที ขอบคุณ โครงการ”เราจะอิ่มไปด้วยกัน”
โดยคุณ ธนดล ศรีสุวรรณและเพื่อนๆสนับสนุนอาหารกล่อง 150 กล่อง และ ขอขอบคุณ ท่านนายกฯ จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ และท่านรองฯวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ มอบผ้าปิดปาก 200 ชิ้น เพื่อมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้ผ่านไปมา และผู้ไม่สามารถเดินทางไปรับในที่ต่างๆได้ ท่านใดพร้อมแบ่งปันกรุณาแจ้งมาที่ 097-298-9342 รก.ประธานชุมชนวัดพรหม ขอบคุณ อสม. ชุมชน ที่ช่วยกันทำให้งานผ่านไปได้ดี @ ชุมชนวัดพรหมฯ