สโมสรโรตารีหนองแขม นำโดย นย.นักคิด ด้วยใจพร้อมสมาชิก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ารร.มัธยมหนองแขม ชมรมชาวหนองแขม และRCC.หนองแขม ส่งมอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 300 คน พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบงบสนับสนุนแก่ประธาน RCC.หนองแขมเพื่อทำหน้ากากป้าแจกในชุมชน ณ โรงเรียนวัดหนองแขม สหราษฎร์บูรณะ เขตหนองแขม กทม.

0
98

28 เมษายน 2563 สโมสรโรตารีหนองแขม นำโดย นย.นักคิด ด้วยใจพร้อมสมาชิก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ารร.มัธยมหนองแขม ชมรมชาวหนองแขม และRCC.หนองแขม ส่งมอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 300 คน พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบงบสนับสนุนแก่ประธาน RCC.หนองแขมเพื่อทำหน้ากากป้าแจกในชุมชน ณ โรงเรียนวัดหนองแขม สหราษฎร์บูรณะ เขตหนองแขม กทม.
Cr.สโมสรโรตารีหนองแขม
ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์