จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ได้รับข่าวดีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หายออกจากโรงพยาบาลได้อีก 1 คน สรุปผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่โรงพยาบาลรักษา ตัวแค่ 1 ราย

0
40
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ได้รับข่าวดีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หายออกจากโรงพยาบาลได้อีก 1 คน สรุปผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่โรงพยาบาลรักษา ตัวแค่ 1 ราย หายกลับบ้านได้ถึง 8 ราย จากทั้งหมด 9 ราย วันที่ 29 เมษายน 2563