พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะสงฆ์ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไวรัสโควิด 19

0
49
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะสงฆ์ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไวรัสโควิด 19
วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง วัดโพธาราม พระอารามหลวง แจกจ่ายชุดข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 200 ชุด ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในเบื้องต้น โดยมี คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองประธานกรรมการวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมแจกสิ่งของในครั้งนี้
นอกจากนั้น พระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะสงฆ์ ฯ และ โรงสีธนพร ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบข้าวสาร ขนาด 15 กิโล จำนวน 60 ถุง ให้กับเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อนำไปประกอบอาหาร แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (โควิด 19) อีกด้วย