พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31/ผบ.ศบภ.มทบ.31 ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง โดยติดต่อรับน้ำประปา ณ จุดบริการจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคชุมแสง และออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ม.14 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จว.น.ว.จำนวน 4 เที่ยว

0
45

วันที่ 27 เม.ย. 63 เวลา 09.00-15.00 น.พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31/ผบ.ศบภ.มทบ.31 ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง โดยติดต่อรับน้ำประปา ณ จุดบริการจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคชุมแสง และออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ม.14 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จว.น.ว.จำนวน 4 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำ ทั้งสิ้น 24,000 ลิตร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย