วันที่ 26 เมษายน 2563 จังหวัดนครสวรรค์ มีข่าวดี ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หายกลับบ้านได้อีก 6 ราย

0
50

วันที่ 26 เมษายน 2563 จังหวัดนครสวรรค์ มีข่าวดี ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หายกลับบ้านได้อีก 6 ราย เหลือรักษา ที่โรงพยาบาลแค่ 3 ราย ซึ่งทั้งหมด 9 ราย