ด้วยความห่วงใย ปปส .ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ฝากถึงประชาชน 8 จุดสะสม ไวรัส Copa 19 ในบ้าน
วันที่ 26 เมษายน 2563