พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31/ผบ.ศบภ.มทบ.31 ได้มอบหมายให้ พ.อ.นภัทร ศรีธนโชติ รอง เสธ.มทบ.31 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายจิรประวัติ ตรวจสุขภาพ ให้กับ นางเกลี้ยง ฟองเอม อายุ 84 ปี

0
63

เมื่อ 24 เม.ย.63 เวลา 1345-1500 พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31/ผบ.ศบภ.มทบ.31 ได้มอบหมายให้ พ.อ.นภัทร ศรีธนโชติ รอง เสธ.มทบ.31 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายจิรประวัติ ตรวจสุขภาพ ให้กับ นางเกลี้ยง ฟองเอม อายุ 84 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ เเละเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ณ ม.8 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในการนี้ทางหน่วย มทบ.31 จะได้จัดชุดช่างเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง จาก อบต.เกรียงไกร ร่วมกับพี่น้องประชาชนจิตอาสาเข้าดำเนินการต่อไป