“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมคารวะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จว.ปข. พร้อมร่วมหาแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19 !!

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 63 เวลา13.10 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และ พ.ท. เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนกอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ลงพื้นที่เยี่ยมคารวะ นายยูซป โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายณัฐกิจ สมานมิตร กรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน พร้อมรับทราบแนวทางการปฏิบัติในห้วงของการประกาศพระราชกำหนดฯ และมาตรการป้องกันโรคโควิด -19

ทั้งนี้จากมาตรการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การปฎิบัติตน การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามแนวทางระวังป้องกันทำให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวน5,000กว่าคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่เกิดโรคดังกล่าว

ต่อจากนั้น ได้มอบอินทผาลัมและ แผ่นพับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ที่ 11 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

################################