กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ระทม โควิด 19 พ่นพิษ ไร้ตลาดจำหน่าย ระบุ ที่ผ่าน อาศัยโรงแรม กลุ่มศึกษาดูงาน เกื้อหนุนตลาดไม่เดือดร้อน

0
55

กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ระทม โควิด 19 พ่นพิษ ไร้ตลาดจำหน่าย ระบุ ที่ผ่าน อาศัยโรงแรม กลุ่มศึกษาดูงาน เกื้อหนุนตลาดไม่เดือดร้อน

วันที่ 23 เม.ย.2563
กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ กำลังเร่งเก็บน้ำผึ้งจากรังผึ้งโพรงที่เลี้ยงไว้ตามธรรมชาติภายในสวนยางพารา หลังย่างเข้าสู่ช่วงเดือนห้าของไทย หรือเดือนเมษายน ของทุกปี ถือเป็นสุดยอดน้ำผึ้งที่มีรสชาติหวาน หอม และดีที่สุดในรอบปี เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา จึงเป็นโอกาสทองของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงที่จะเก็บน้ำผึ้งเพื่อส่งขายให้แก่ลูกค้าที่สั่งจองกันมา

นายสุธี ปานขวัญ ประธานกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านไหนหนัง กล่าวว่า การเลี้ยงผึ้งโพรงของกลุ่มฯเลี้ยงแบบธรรมชาติ ในช่วงนี้เข้าสู่เดือนห้า ตามปฏิทินของไทย ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำผึ้งจากผึ้งโพรงที่เลี้ยงไว้ มีคุณค่าทางยามากที่สุุด เนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกไม้หลากหลายชนิดผลิบาน ผึ้งได้ดูดเอาน้ำหวานมาทำน้ำผึ้ง และน้ำผึ้งในช่วงนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ขายไม่พอ ลูกค้าหลัก จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศึกษาดูงาน และกลุ่มโรงแรม

นายสุธี กล่าวอีกว่า หลังจากที่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ยอมรับว่าทางกบุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านไหนหนัง มีผลกระทบหนักมากเพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มฯอาศัยกลไกของคณะดูงานและโรงแรมต่างๆช่วยเกื้อหนุนในเรื่องของตลาด แต่ปรากฎว่าหลังจากที่ไวรัสโควิด 19 ระบาด กลุ่มเหล่านี้ก็หายไป เนื่องจากไม่มีนักท่องเทีายว ยอมรับว่าหนักใจมาก เนื่องจากผลผลิตในปีนี้พบว่าเยอะกว่าทุกปี โดยปีที่ผ่านผลผลิตน้ำผึ้งของกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 900 ลิตร แต่ปีนี้คาดว่า มากว่า 1 พันลิตร หรือไม่ต่ำกว่า 2-3 พันขวด

นายสุธี กล่าวด้วยว่า การสร้างอาชีพ สร้างรายของกลุ่มผึ้ง จากการขายน้ำผึ้ง รายได้ 10 เปอร์เซนต์ หักไว้เเข้ากองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง หากว่าน้ำผึ้งและผลผลิตต่างๆที่เกี่ยวข้องขายไม่ได้ก็จะกระทบไปถึงกองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งของกลุ่มด้วย จึงอยากให้หน่วยงานของรัฐช่วยส่งเสริมด้านการตลาด โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ก็จะช่วยบรรเทา​เรื่องการขาดแคลนตลาดลงได้

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน